Vipassana UtrechtVipassanã-Utrecht

Vipassanã introductiecursus

inschrijvingsformulier

Onderstaande tekst kopieëren naar je tekstverwerker ('word' bijv.), invullen en opsturen naar hvanvoorst(@)casema.nl
Inschrijfformulier Vipassanã Introductie Cursus, Utrecht, najaar 2018


Voornaam:


Achternaam:

               

Straat + nummer:

               

Postcode en woonplaats:     

          

Telefoon/mobiel:


Email adres:


Meditatieachtergrond in het kort:
Bij sommige aandoeningen is het beter geen vipassanã te doen of op z’n minst daarover


van tevoren te overleggen met je therapeut en met ons.


Daarom de volgende vraag:


Bent u onder behandeling (geweest) bij een psycholoog/psychiater?


Zo ja waarvoor?
Ik geef mij op voor de vipassana introductiecursus te Utrecht en maak het cursusbedrag (150 euro) over zodraik de bankgegevens ontvangen heb.Datum:

Naam/handtekening