Vipassanã  Utrecht

Informatie over vipassanã meditatie in Utrecht

op basis van de traditie van Mahasi Sayadaw.

Introductiecursus Vipassanā-meditatie


Voorjaar 2024, start maandag 11 maart

  Voor mensen die nog niet bekend zijn met (boeddhistische) meditatie maar wel geïnteresseerd in een duidelijke methode tot het ontwikkelen van inzicht in jezelf wordt in Utrecht in het voorjaar van 2024 een introductiecursus Vipassanā-meditatie gegeven. De cursus wordt gegeven door Henk van Voorst en Aad Verboom.

  In deze cursus worden de basics van de beoefening van (boeddhistische) meditatie en de daarmee verband houdende bestudering van boeddhisme behandeld: wat is meditatie, wat is boeddhistische meditatie en tenslotte wat is Vipassanā of Inzichtmeditatie.

  Vipassanā meditatie is één van de basisvormen van boeddhistische meditatie. Hierin gaat het om het ontwikkelen van het vermogen om van moment tot moment bewust of oplettend te zijn op wat er in jezelf gebeurt, op wat je van moment tot moment bent of doet. Niet alleen ontwikkel je op deze manier inzicht in jezelf maar ook ben je beter in staat om gevoelens of gedachten waardoor je je beperkt voelt los te laten om zo meer vrijheid te verwerven.

  We beoefenen deze meditatie in de klassieke “Tipitaka" traditie, een traditie die in Nederland vooral gegrondvest is geworden door het onderricht van de eerwaarde P.K.K. Mettavihari en zijn leerlingen. Deze traditie wordt ondersteund door de Stichting Inzichts Meditatie (SIM) en de stichting Sangha Metta.

  Het is de bedoeling dat cursisten na het volgen van de introductiecursus kennis hebben gemaakt met de beoefening en zich een beeld gevormd hebben van het kader waarin deze vorm van boeddhistische meditatie beoefend wordt.

  De cursus bestaat uit 7 maandagavonden en een weekend. De cursusavonden zijn gevarieerd van opzet, ze bestaan bijvoorbeeld uit een theoretische inleiding, daarna een half uur beoefening en aansluitend vraag en antwoord. Een andere avond zal beginnen met beoefening waarna de ervaringen van de cursisten besproken zullen worden. Het weekend is aan het einde van de cursus en loopt van zaterdagochtend tot en met zaterdagavond en van zondagochtend tot en met zondagmiddag. Er is daarna nog een laatste maandagavond om de cursus af te ronden.

In Utrecht wordt deze cursus tweemaal per jaar gegeven, voorjaar en najaar.

Praktische informatie rond de cursus

Maandagavond 11 maart van 20:00 – 22:00 uur is de eerste cursusavond maar het is tevens een kennismakings-avond voor geïnteresseerden. Henk en Aad zullen dan een korte uitleg over vipassana meditatie en de introductie-cursus geven en je kunt je vragen stellen. Deze avond is open voor iedereen die belangstelling voor de cursus heeft.

De cursus omvat 7 maandagavonden van 20.00 - 22.00 uur, vanaf 11 maart tot en met maandag 29 april 2024 (als er om de een of andere reden een avond vervalt gaan we een week door) .   

De cursus wordt gegeven op de Nieuwe Koekoekstraat nummer 60 bis, Utrecht.

Nadere informatie over het weekend krijgt u tijdens de cursus.

Kosten:  de kosten voor de cursus zijn gesplitst in een vergoeding voor onkosten en een vergoeding voor het onderricht. De vergoeding van de onkosten bedraagt € 160 voor de introductieavonden en het weekend.

De vergoeding voor het onderricht is op basis van dana, de boeddhistische term voor een gift of bijdrage op basis van vrijwilligheid.  Dana speelt een belangrijke rol in de 2500 jaar oude boeddhistische traditie. Het doorgeven van de leringen wordt, al sinds de tijd van de Boeddha, beschouwd als een daad van vrijgevigheid. De leerling/cursist reageert hier dan gewoonlijk op met een gift ter ondersteuning van de leraar. Aan het einde van de cursus word je in de gelegenheid gesteld dana aan de leraar te geven.

Voor wie is de cursus bedoeld?

In principe voor iedereen. Wanneer je echter onder behandeling bent van een psychiater of psychotherapeut is het raadzaam eerst contact op te nemen.  We kunnen dan nagaan of de therapie of de behandeling niet conflicteert met de beoefening van Vipassana meditatie.  

Inschrijven/ aanmelden:

Er is een maximum aantal deelnemers van 12.

Je inschrijving is definitief wanneer je betaald hebt (volledig of een aanbetaling van de helft van het bedrag) en wanneer je ons een bericht hebt gestuurd dat je mee wil doen met een bijgevoegd ingevuld inschrijfformulier.

Wanneer er meer dan 12 inschrijvingen binnenkomen is de toelating op volgorde van de oorspronkelijke aanmelding. De anderen staan op een wachtlijst en komen nog in aanmerking wanneer er afmeldingen zijn voor aanvang van de cursus. Zit je niet bij de eerste 12, probeer dan in ieder geval op de kennismakingsavond te komen.

Aanmelding:  via Henk van Voorst, email hvanvoorst (@) casema.nl  (zonder de haakjes)

1. Inschrijfformulier

Vul s.v.p. het inschrijfformulier in en mail dit naar Henk, hvanvoorst (@) casema.nl

2. Betaling:

Betaal s.v.p. het cursusbedrag via de bank. Bij voorkeur het volledige bedrag omdat dit de administratie vereenvoudigt.

U ontvangt de bank-gegevens die u nodig hebt na uw aanmelding.

3. Betaling restbedrag:

Het eventueel resterende cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus ontvangen te zijn.

4. Annulering:

Bij annulering voor 8 maart zal het volledige bedrag teruggestort worden.  Bij annulering daarna is het volledige cursusgeld verschuldigd.

Wanneer je vragen hebt, bel of mail gerust.